เชื่อมประกอบ และติดตั้งงานเหล็ก ( WELDING, FABRICATION AND ASSEMBLY )

บริการเชื่อมประกอบชิ้นงานโลหะทุกชนิด ตามแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการ โดยช่างเชื่อมทีมงานที่มีความชำนาญทุกขั้นตอนในการเชื่อมโลหะทุกชนิด สามารถควาบคุมการเชื่อมในแบบต่างๆได้อย่างละเอียด ปราณีต เช่น งานเชื่อมสตัด งานเชื่อมโครงสร้าง และอื่นๆ