บริการอื่นๆ ( OTHER SERVICES )

ชุบกัลวาไนซ์

บริการชุบกัลวาไนซ์และบริการขนส่ง

ตัวอย่างชนิดงานอื่นๆ

แคมป์ยึดท่อ, ตะกร้าใส่ของ, อุปกรณ์งานรถไฟ, เสาสัญญาณการสื่อสาร อุปกรณ์ขารองรับสายไฟของการไฟฟ้าภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ถังใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซล, เสาไฟแสงสว่างโซล่า, เสากลมเรียวติดตั้งตามทางหลวง, รางเคเบิ้ลเทรย์, เสาราวมือจับ, ถังน้ำเหล็กแชมเปญถังหอสูง, ตะแกรงปูพื้นทางเดิน, โครงยึดท่อส่งน้ำมัน, ถังบรรจุน้ำมันขนาดใหญ่, งานตุ๊กตาราวสะพานรวมทั้งการทำเครน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ฯลฯ